Runa Tautas partijas 14.kongresā

“Ticība sev, spēks un griba – tie ir līdzekļi, kas ļauj mums veidot savu dzīvi. Mēs katrs esam neaizstājams savai valstij un tās nākotnei, tāpēc esam atbildīgi gan par visu to, kas notiek, gan par to, kas nenotiek. Par to, kas ir bijis pareizi un par pieļautajām kļūdām.”Šie ir vārdi, kurus teicu lielai daļai no Jums 2007. gada novembra Tautas partijas kongresā. Toreiz likās, ka mums šie vārdi ir vajadzīgi, lai mēs katrs to ikdienā atcerētos un saskaņā ar tiem rīkotos, esot partijai, tātad – cilvēkiem, kas vada Latviju.

Šo trīs gadu laikā, mēs nonācām pie tā, ka Latviju vada citi. Un vada to kusli, bez spēka un gribas, bez skaidriem cerības vēstījumiem Latvijas cilvēkiem. Savukārt mēs šo trīs gadu laikā, gan pateicoties mūsu pašu uzkrātajai bagāžai, gan kopējai valsts situācijai, gan, jāatzīst, konkurentu izmanīgākai rīcībai un trāpīgai, un intensīvai mūsu kļūdu norādīšanai, kas ikdienu tika piesauktas, kā visu nelaimju vaininieces, (mēs) esam nonākuši visdziļākajā opozīcijā, kāda jebkad ir bijusi partijas vēsturē.

Tomēr domāju, ka šī situācija ir pārvarama. Laiks jau ir parādījis, ka mūsu vislielākie kritizētāji nekur tālāk par kritizēšanas veidotu politiku nav tikuši, jo viņu politika, kas veidota, kā kritizētāju politika, līdz šim nav spējusi Latvijai nest nekādu labumu. Esmu pārliecināts – tā nekādu labumu arī turpmāk nebūs spējīga nest, jo savā būtībā ir balstīta uz negatīvu domāšanu. Tāpēc Latvijas cilvēkiem no šīs politikas labāk nekļūs. Nekad.

Līdz ar to es nedomāju, ka no mūsu puses kādu labumu var dot pozīcija, kurā mēs, savukārt, kritizētu šos vēlēšanās uzvarējušos, bet praktiskajā darbībā solījumus nepildošos valsts vadītājus. Kamēr cilvēki tic Vienotībai, kamēr nav izsmelts vēlētāju uzticības kredīts, tikmēr viņu kļūdas tiek piedotas. Kritiskā masa vēl nav sasniegta, bet viņi to sasniegs paši ar saviem darbiem, ar savu rīcību, kas nu jau pārāk bieži  nesaskan ar pirmsvēlēšanu solījumiem. Mūsu mēģinājumi sabiedrībai izskaidrot premjera partijas kļūmīgo un neveiklo rīcību, kas Latviju kā valsti ar katru dienu ved tuvāk bezcerīgai nākotnei, nav nesuši rezultātu. Un mums vairs nav jātērē savi spēki to skaidrojot. Sabiedrība pati to sapratīs.

Mums ir jāstrādā. Jāstrādā tā, lai brīdī, kad sabiedrība sapratīs esošās varas partijas vājumu, mēs būtu spēcīgi, atjaunoti un varētu piedāvāt saprātīgāku politiku. Dot cilvēkiem cerību labākai valsts nākotnei. Lai tas notiktu, mums jābūt gan skaidrai politikai organizācijas iekšienē, gan atjaunotai kompetencei, kas būs izšķiroša jebkuram mūsu piedāvājumam.
Kā pie tā nonākt? Vispirms mums vajadzētu saprast atsevišķas lietas, kas mūsu pagātnē ir darītas ne pārāk pareizi. Domāju, ka esam bijuši pārāk pašapmierināti ar tēzi, ka esam reģionos visspēcīgāk pārstāvētā partija. Ja domājam par pārstāvniecību, tad, protams, tā varējām apgalvot. Bet ne jau pārstāvniecība viena pati nodrošina patiesu un pilnvērtīgu partijas organizāciju, kurā centrs un reģioni viens otru atbalsta un papildina. Vajadzīga arī pilnvērtīga, centra un reģionus savstarpēji atbalstoša politika.

Diemžēl tā visām partijām un arī mums ilggadīgi ir bijusi tuvredzīga. Es politiku, kas attiecībā uz reģioniem tika realizēta arī dažos mūsu varas gados, sauktu par “piebarošanas politiku”. Jā, tās bija investīcijas, kuras ar valsts atbalstu nonāca mūsu vadītajās pašvaldībās. Un bija ļoti labi, ka nonāca, jo bija tiešām vajadzīgas, bet diemžēl pašā sistēmā nekas nemainījās – pašvaldības prasīja, un centrs iedeva. Protams, iedeva, pamatojoties uz pašvaldību jaudu un prasmi, jo investīciju vienmēr bija mazāk, nekā mūsu pašavaldībām bija nepieciešams, līdz ar to tās ieguva spējīgākie. Tā tas turpinājās gadiem. Bet, kad vara beidzās – vairs nedeva. Šāda politika labi derēja īsam termiņam, bet tai nebija nākotnes ne no pašu pašvaldību, ne arī no partijas viedokļa.

Laikā, kad bijām pie varas, mēs neizveidojām to īsto reģionālo politiku, kuru atkārtoti pieteicām katrā partijas programmā. Tāpēc nav jābrīnās, ka viena otra tā sauktā “mūsu” pašvaldība pagrieza mums muguru, tikko parādījās cits naudas “devējs”. Tādā veidā šie nu jau bijušie mūsu kolēģi it kā apstiprināja dažreiz dzirdēto viedokli, ka vietējā politika pēc būtības ir tikai komunāla, un, ka tai nav ilgtermiņa ciešas saiknes ar nacionālas partijas politiku un struktūru. Ka vietējo politiķu mērķis ir tikai vietējā vara un tās realizācija.

Šīs tēzes piekritēji uzskata, ka vietējā un valstiskā politika tā īsti ilgtermiņā nav savietojama. Es neesmu šādu uzskatu piekritējs un domāju, ka šīs politikas ir savietojamas arī ilgtermiņā, ja vien reģionāla politika kļūst par partijas kopīgu un tiešām realizētu pamatmērķi. Mums līdz galam neizdevās abas politikas savienot. Uzskatu, ka to bija iespējams prognozēt jau agrāk, bet toreizējā partijas vadība to savlaicīgi neizdarīja.

Ja atceramies, tad Tautas partija tās sākotnē netika veidota ar tik plašu atbalstu reģionos tikai tāpēc vien, lai finansētu tur tiešām nepieciešamos projektus. Partijas sākotnē mēs apņēmāmies valsti mainīt tā, lai būtu saimnieki savā zemē, katrā tās vietā. Mūsu cilvēki reģionos cerēja, ka, partijai esot pie varas, reģioniem tiks dota lielāka vara un atbildība. Spēcīgas pašvaldības, spēcīgi reģioni – tas ir pamats Latvijas stabilai un līdzsvarotai izaugsmei, – šo tēzi gan es, gan citi mūsu kolēģi pašvaldībās ir uzskatījuši par panākumu atslēgu. Jāatzīst, ka šo atslēgu līdz galam izkalt nav izdevies. To jāatzīst, lai spētu izmainīt savu politiku.

Šodienas situācijā es teiktu – spēcīgi pašvaldību politiķi, kas redzēs ne tikai savu pašvaldību un savu varu šajā pašvaldībā, bet spēs dot ieguldījumu arī visas valsts politikā, veidos pamatu mūsu partijas pastāvēšanai un izaugsmei. Un centrā esošo partijas cilvēku attieksme pret vietējiem vadītājiem nevis kā pret vienkāršiem komunāliem vadītājiem, bet kā kopīgas komandas locekļiem, ir tikpat izšķiroša.

Kopīgi riskējot kļūt nepopulāriem gan centrā, gan uz vietām, mēs pirms diviem gadiem pabeidzām novadu izveidi. Paralēli citām lietām cerējām, ka tā veidos bāzi spēcīgiem pašvaldību politiķiem. Tomēr, saplūstot jaunajos novados kopējā pārvaldībā ar laukos pārstāvēto Zaļo un zemnieku savienību, reģionos esam zaudējuši atsevišķas mūsu tradicionāli stabilās pašvaldības. Varam arī konstatēt,  ka ZZS vadītās pašvaldības ir izteikti šaurāk domājošas par mūsējām. Pieņemu, ka vēl esošie mūsu pašvaldību vadītāji ar bažām skatās uz 2013.gada vēlēšanām, kurā Zaļo un zemnieku savienības ietekme var kļūt vēl lielāka. Tas tiek saistīts ar šī brīža abu partiju reitingiem un attiecīgo pārstāvniecību Saeimā.

Vērtējot šo situāciju, es teiktu diezgan radikāli – ja kāds uz vietas domā, ka viņu neinteresē nacionālas partijas kopīgā politika un grib aprobežoties tikai ar savas pašvaldības vēlēšanu uzvarēšanu un tās darba organizēšanu, tad ilgtermiņā viņš visdrīzākais nebūs mūsu biedrs. Savukārt, ja mēs centrā neredzēsim, kā iesaistīt reģionu cilvēkus kopīgā darbā nacionālas partijas ietvaros, tad pakāpeniski kļūsim par mazu centra partiju ar varbūtēju pārstāvniecību parlamentā. Bet nedomāju, ka Latvijai no tā kļūs labāk.

Tādēļ, neskatoties uz ne pārāk sekmīgajiem reģionālas politikas izveides rezultātiem pagātnē, tomēr uzskatu, ka patiesa reģionāla politika, kas būtisku daļu funkciju, atbildības un finanšu resursu nodod reģioniem, var kļūt par vienu no partijas pamatpolitikām. Jo tā ir saprātīga politika, kas ir izšķiroša ne tikai partijai, bet valstij. Pareizi veidota tā dos ilgtermiņa risinājumu, nevis īstermiņa ilūziju par sasniegumiem, kā tas ir bijis iepriekš.

Iespējams, ka mēs pagaidām neesam atraduši arī formu tam, kā šo politiku praktiski veidot kopīgi ar reģionu cilvēkiem. Pie valdes izveidotā reģionu padome dažādu iemeslu dēļ nav devusi vēlamo rezultātu – panākt labu sasaisti starp partijas vadību un reģionu cilvēkiem kopīgas politikas realizācijā. Risinājumi vēl ir jāmeklē. Un tie tiks meklēti un atrasti.

Viens šobrīd ir skaidrs – mēs dzīvojam tādā laikā, kurā vietējā politiķa saistību ar kādu no “centra” partijām liela daļa vēlētāju uzskata par trūkumu, nevis plusu. Iespējams, ka to vairāk izjūt mūsu partijas cilvēki, bet prognozēju, ka jau pavisam drīz vairāk vai mazāk līdzīgu attieksmi saņems visu pašlaik pie varas esošo partiju politiķi.

Mēs redzam milzu neticību centrālajai varai un vilšanos varā “kā tādā”. Pašvaldībām cilvēki tic daudz vairāk, jo tur problēmas nav izdomātas – tās ir reālas un prasa reālus risinājumus. Un, pat pie neredzēti lielā budžetu samazinājuma, pašvaldības, pateicoties arī novadu izveidei, spēj šīs problēmas pagaidām risināt. Bet prognozēju, ka drīz tas beigsies. Sistēmiskas izmaiņas valdība nepiedāvā. Iepriekšējo valdību realizētā “piebarošanas politika” arī ir izsmelta. Plaši pārstāvētie Zaļo un zemnieku savienības cilvēki pašvaldībās purpina uz valdību, bet nekādas izmaiņas no tā nav sagaidāmas, jo viņu redzējums ir šauri komunāls un kopīga iespaida uz valdības politiku nebūs.

Mūsu vietējiem politiķiem ir jābūt ambiciozākiem. Ar plašāku skatījumu, kas sniedzas ārpus savas pašvaldības robežām. Ar konkrētiem priekšlikumiem un aktīvu rīcību. Tikai tā varēs ietekmēt nacionālo politiku, vienlaikus strādājot pie savas pilsētas vai novada attīstības. Te gan vietā ir jautājums, cik no mūsu pašvaldību vadītājiem līdz šim ir bijuši ar ambicioziem mērķiem, piemēram, būt Latvijas Pašvaldību savienības vadībā – ietekmēt nacionālo jeb tā saukto lielo politiku, nevis tikai konstatēt tās trūkumus.

Šeit centrā, mēs, kā Tautas partijas šībrīža vadība,  esam radījuši tiešām labu platformu rīcībai – kā Par Labu Latviju programmas veidotāji, esam piedāvājuši skaidru mērķi : mazāk valdības – vairāk pašvaldības.

Mēs programmā paredzējām:
- nekavējoši uzsākt radikālu valsts pārvaldes decentralizāciju – demokrātisku un organizētu pārvaldes funkciju nodošanu reģioniem un pašvaldībām – institūcijām, kuras atrodas vistuvāk iedzīvotājiem;
- pieņemt lēmumu par piecu reģionu izveidi, kuriem tiks nodotas atbilstošas valsts pārvaldes funkcijas;
- nodot reģioniem atbildību par ES fondu reģionālo projektu realizēšanu, uzticot tiem uzraudzību par infrastruktūras projektu ieviešanu reģionālā līmenī;
- nodrošināt finanšu decentralizāciju un atbildības nodošanu pašvaldībām, radot apstākļus, lai paši iedzīvotāji katrā Latvijas vietā pilnvērtīgi lemtu par sev būtiskiem jautājumiem;
- vairumu ar pakalpojumu sniegšanu cilvēkiem saistītās valsts funkciju nodot pašvaldībām līdz ar attiecīgiem finanšu un citiem resursiem, nodrošinot lielāko daļu pakalpojumu sniegšanu vietējos pakalpojumu centros, palielinot to atbildību par savu teritoriju attīstību.

Ja mēs būtu ieguvuši nepieciešamo balsu skaitu parlamentā, nešaubos, ka ar šādu mērķu realizēšanu mēs būtu nodrošinājusi pagrieziena punktu nacionālas un vietējas politikas integrēšanā.

Protams, mēs neuzvarējām šīs vēlēšanas, līdz ar to šobrīd mums nepietiek parlamenta atbalsta, lai visas šīs valsts attīstībai nozīmīgās idejas akceptētu, bet mēs savus priekšlikumus regulāri uzturēsim un skaidrosim. Jebkuram mūsu saprātīgam priekšlikumam ar laiku būs vieta Latvijas politikā, ja pie tā neatlaidīgi strādāsim.

Mūsu darba ietvars ir mūsu frakcija, kur strādājam kopīgi ar LPP/LC un kustības Par Labu Latviju cilvēkiem. Nebaidos apgalvot, ka mums ir labākā komanda.

Pie, mūsuprāt, pilnīgi aplamā valdības budžeta piedāvājuma, mēs sagatavojām virkni būtisku priekšlikumu. Tie sabiedrībai būtu bijuši daudz vēlamāki pat šī nepareizā budžeta ietvaros.

Tieši Andris Šķēle, strādādams budžeta komisijā, kopā ar mūsu cilvēkiem Gunti Gūtmani, Sergeju Seņkānu, Mārtiņu Zemīti, Reini Bērziņu un citiem, sagatavoja priekšlikumu paketi, kuru atzinīgi novērtēja neatkarīgi eksperti un sabiedriskās organizācijas.
Tie rosināja gan jaunu darbavietu subsīdijas ar nodokļu atlaidēm, gan pakāpenisku iedzīvotāju nodokļa samazināšanu, palielinātu neapliekamo minimumu par katru bērnu, gan 2. Līmeņa pensiju ieguldīšanu tikai Latvijas ekonomikā, gan samazinātās PVN likmes sektoros, kas būtiski ietekmē iedzīvotāju izdevumus, gan minimālās platības noteikšanu, kuru neaapliek ar nodokli – kopā vairāk kā 20 būtiskus un konceptuālus priekšlikumus.

Tomēr, balsošanas mašīna strādā efektīvi, un neviens no mūsu saprātīgajiem priekšlikumiem netika akceptēts. Arī ekspertu viedoklis koalīciju neinteresēja. Taču mēs politikā esam pieredzējuši un zinām, ka izmaiņas nenotiek vienā dienā. Tautas partijas cilvēki mūsu frakcijā nodrošina nepieciešamo pieredzi un kompetenci, un man nav ne mazāko šaubu, ka agri vai vēlu mūsu darbs būs rezultatīvs.

Atzīmēšu, ka mūsu pieteikto ēnu ekonomikas samazinājuma apjomu 60 miljonu latu apmērā, valdība šodien lieto kā savējo. Arī citi mūsu priekšlikumi pakāpeniski nonāk valdībās dienas kārtībā. Piemēram, uzņēmumu ienākuma nodokļa nodošana pašvaldībām, kas ilgtermiņā sekmēs pašvaldību ieinteresētību piesaistīt investorus un līdz ar to radīs jaunas darba vietas reģionos, tiek vērtēta  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un, iespējams, drīzumā nonāks Saeimā.

Strādājot Saeimā, mēs esam uzturējuši vairākus reģionu un pašvaldību attīstībai nozīmīgus priekšlikumus. Māra Kučinska vadībā tika sagatavots nozīmīgs Saeimas lēmums par plānošanas reģionu likvidēšanas apturēšanu. Tagad līdz Saeimas turpmākiem lēmumiem premjers nevarēs īstenot savas nesaprotamās iegribas un nepārdomāti likvidēt plānošanas reģionus.

Mēs piedāvājām un piedāvāsim priekšlikumus valsts pārvaldes reformām – gan mazinot ministriju skaitu, gan samazinot birokrātiju valdības iekšienē, palielinot ministru atbildību, nododot tiem pilnīgu lemšanu par savu sektoru jautājumiem, atceļot to nevajadzīgu skatīšanu valdībā.

Un ikdienā vadot frakciju, varu teikt, ka mūsu frakcija iekšēji dzīvo daudz saskanīgāk nekā dažas citas. Mēs apvienojam gan Gunta Ulmaņa pragmatismu un pieredzi, gan Aināra Šlesera aktivitāti un enerģiju, gan Ineses Šleseres nosvērtību, gan Ritas Strodes un Imanta Bekeša ciešo saikni tieši ar Latgales cilvēkiem.

Kamēr citi karo ar ieksējām ambīcijām savās apvienībās, mēs kopīgi aizstāvam priekšlikumus, pie kuriem strādā katrs deputāts atsevišķi. Ja runājam par ekonomiku, tad to dara Andris un Ainārs, ja runājam par sociālo un ģimeņu atbalstu, tad to dara Inese un Rita, ja par valstiskumu, tad Ulmaņa kungs, ja par drošību, tad Imants, ja par attīstību un valsts pārvaldi, tad – Māris un es. Mūsu ir maz, bet droši varu teikt, ka šoreiz kvalitāte atsver kvantitāti.

Un mūsu  priekšlikumi par sociālao un ģimeņu atbalsta politiku,  par reformām valsts pārvaldē, par demogrāfisko situāciju Latvijā, savu aktualitāti nezaudēs. Redzam arī, ka publiski neatbalstot mūsu priekšlikumus, pozīcija iekšēji uzsākusi diskusiju par šiem jautājumiem un tie būs Saeimas dienaskārtībā.

Kā vienā no mūsu iekšējām diskusijām uzsvēra Andris – mums nav jābūt greizsirdīgiem par to. Šie mūsu priekšlikumi valstij ir svarīgāki par atsevišķas frakcijas ambīcijām. Un lai gan Latvijas politikā tas nav pierasts, situācijā, kurā mēs esam, mēs ticam, ka mūsu ideju virzība pat ar polititsko pretinieku rokām, ilgtermiņā ļaus mums iegūt kā saprātīgas politikas partijai. Gan kā nacionālai partijai, gan kā partijai, kas pratīs strādāt reģionos.

Tikai saprātīga politika, kas nav domāta vienai dienai, bet pakāpeniski iegūst savus atbalstītājus sabiedrībā, dos rezultātu. Mums un valstij. Nostājoties uz saprātīgas politikas ceļa, mēs esam spējīgi atjaunot savu kompetenci un partijas tēlu, bet tam ir vajadzīga pacietība, laiks un iekšēja saliedētība. Nacionālajā un vietējā līmenī.

Es ticu tam, ka saprātīga politika ilgam termiņam, kurā vizionārisms precīzi balansē ar konsekventu un kompetentu ikdienas rīcību, ir spējīga būt par alternatīvu pašreizējo varas partiju īstermiņa domāšanai un lēmumiem.

Es ticu tam, ka ar šādu savu politiku mēs varēsim atgriezt cilvēkus Latvijā un ļaut tai uzplaukt.

Un, ja ticība sev, spēks un griba būs mūsos katrā domā, katrā rīcībā, tad  pēc gadiem ne tikai mēs bet katrs, kam mājas būs Latvija varēs teikt:
ES MĪLU ŠO VALSTI!

This entry was posted in Arhīvs. Bookmark the permalink.
 • http://www.sheenaprailleau.blogspot.com Beth Smither

  Pretty good article. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I’ll be coming back and I hope you post again soon.

 • http://www.osobistefinanse.pl Konta Osobiste

  I just book marked your blog on Digg and StumbleUpon.I enjoy reading your commentaries.

 • http://dominwi23.superiordonuts.com/alveo/alveo--zwykla-medycyna-w-pionierskiej-technologii/ Akuna

  I find myself coming to your blog more and more often to the point where my visits are almost daily now!

 • http://thechickenpoxvaccine.com/remedy/home-remedies-for-chicken-pox/ Chickenpox Pictures

  Terrific work! This is the type of information that should be shared around the net. Shame on the search engines for not positioning this post higher! Come on over and visit my web site . Thanks =)

 • http://www.nawakacjach.info Wczasy

  I’ve been visiting your blog for a while now and I always find a gem in your new posts. Thanks for sharing.

 • http://www.news10report.tv/health/electronic-cigarette-special-report.html american blue tip

  Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to search out anyone with some unique ideas on this subject. realy thank you for beginning this up. this web site is something that’s needed on the web, somebody with a little originality. useful job for bringing something new to the internet!

 • http://www.onthegold.com Buy Gold Bars

  fantastic post, very informative. I wonder why the other specialists of this sector don’t notice this. You should continue your writing. I am confident, you have a huge readers’ base already!

 • http://www.moja-dieta.pl Dieta

  I just sent this post to a bunch of my friends as I agree with most of what you’re saying here and the way you’ve presented it is awesome.

 • http://healthfitness.matchwood.org/how-to-do-eye-make-up/particular-cosmetics-suggestions-for-smaller-little-brown-eyes/ Shantell Dawber

  You certainly deserve a round of applause for your post and more specifically, your blog in general. Very high quality material.

 • http://getaloanwithbadcredi.hostforcar.com/mazda-used-vehicles-new-mexico.html wholesale dealer auction

  You certainly deserve a round of applause for your post and more specifically, your blog in general. Very high quality material.

 • http://www.google.com/ Dotty

  HHIS I should have thuoght of that!

 • http://uswphjjeevvd.com/ gazpft

  li1OXa qnxnihrcaglz

 • http://www.website-promotion-ranking-services.com/ Google Website Promotion

  I’ve been exploring for a little for any high quality articles or blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this information So i am happy to convey that I’ve an incredibly good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most certainly will make certain to don’t forget this website and give it a glance regularly.

 • http://wppjcjbcmdut.com/ bezashhww

  lNNHJg , [url=http://mfmorzbcocdv.com/]mfmorzbcocdv[/url], [link=http://xjsfyfyzqyhj.com/]xjsfyfyzqyhj[/link], http://sapnsmxgyqnk.com/

 • http://blucigscoupon.org/ blu cigs to black

  I found your website through a random stroke of luck. It contains wonderful and helpful posts. Its amazing to think one site could contain so muck information. You are doing the great work!

 • http://njoycoupon.org/njoy-electronic-cigarettes-experience/njoy-electronic-cigarettes-a-bad-experience/ njoy coupon

  This really answered my downside, thanks!

 • http://www.harborsideresortatatlantis.net Harborside Resort at Atlantis

  Thanks a lot for sharing this with all of us you actually know what you’re talking about! Bookmarked. Kindly also visit my website =). We could have a link exchange agreement between us!

 • http://frostwirefreedownload.net frostwire free download

  Whats up! I just want to give a huge thumbs up for the nice information you will have right here on this post. I will likely be coming again to your weblog for extra soon.

 • http://chasehamel.com/ Fire Pit

  It’s onerous to seek out educated folks on this subject, but you sound like you already know what you’re speaking about! Thanks

 • http://www.surrogateparentingcenter.com surrogate pregnancy

  I used to be very happy to seek out this web-site.I needed to thanks to your time for this wonderful learn!! I positively having fun with each little bit of it and I’ve you bookmarked to check out new stuff you weblog post.

 • http://www.freepornosex.org free porn

  certainly like your web site but you need to check the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth nevertheless I will definitely come back again.

 • http://beigecolor.org/beige-color-code/beige-color-code/ beige color code

  This is the appropriate weblog for anyone who needs to search out out about this topic. You notice a lot its nearly exhausting to argue with you (not that I really would need…HaHa). You positively put a brand new spin on a topic thats been written about for years. Nice stuff, simply nice!

 • http://www.friendaddermac.com friend adder mac

  This is so great that I had to comment. I’m usually just a lurker, taking in knowledge and nodding my head in quiet approval at the good stuff…..this required written props. Theory rocks…thanks.

 • http://trac.modulix.net/gentoo.modulix.net/ticket/351 Debt Consolidation Programs

  Oh my goodness! a tremendous article dude. Thank you Nonetheless I’m experiencing concern with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting similar rss drawback? Anybody who is aware of kindly respond. Thnkx

 • http://www.bluedotauctions.com penny auction sites

  I will right away grab your rss as I can not find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any? Please let me know so that I could subscribe. Thanks.

 • http://prrate.com/term/result+education+board+bd result education board bd

  Thanks for another informative site. Where else could I get that kind of information written in such a perfect way? I have a project that I am just now working on, and I’ve been on the look out for such information.

 • http://www.liftactive1.info Randa Sack

  Today found your website while browsing on yahoo for some information.Nice job, the info is very useful. Top post. Look forward to reading more. Cheers

 • http://ezinearticles.com/?Ideas-To-Consider-When-Designing-A-Kids-Wooden-Play-Structure&id=6216596 wishing well plans

  I found your website on google. It helped me do my research on this topic. I have spent lots of time looking through your site. You are doing the great work!

 • http://watch-thoronline.blogspot.com/ Watch Thor movie online

  whoah this blog is fantastic i love reading your posts. Keep up the good work! You know, lots of people are searching around for this info, you can aid them greatly.

 • http://www.bingoknights.net/bingo-knights-2/bingo-knights/ bingo flash

  Thanks a lot for sharing this with all of us you actually know what you are talking about! Bookmarked. Kindly also visit my website =). We could have a link exchange contract between us!

 • http://perdm.wordpress.com Per DM

  Hey! I simply want to give an enormous thumbs up for the great information you might have here on this post. I can be coming again to your blog for extra soon.

 • http://onepieceofbleach.com one piece 500

  Hello there, I found your website via Google while searching for a related topic, your site came up, it looks good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 • http://carrotmuffins.org/carrot-muffins-recipe-2/carrot-muffins-recipe/ low fat carrot muffins

  Once I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails with the identical comment. Is there any way you may take away me from that service? Thanks!

 • http://ezinearticles.com/?Free-eBay-Coupon-Codes-2011&id=5645883 ebay coupon

  I used to be more than happy to find this internet-site.I wanted to thanks for your time for this wonderful learn!! I undoubtedly having fun with every little bit of it and I’ve you bookmarked to check out new stuff you blog post.

 • http://www.freestreamingmovie.net free streaming movies

  You made some decent points there. I seemed on the web for the issue and located most individuals will go together with with your website.

 • http://thechickenpoxvaccine.com/treatment/chicken-pox-scar-treatment/ The Chickepox Vaccine

  I just could not depart your web site before suggesting that I actually enjoyed the standard info a person provide for your visitors? Is gonna be back often in order to check up on new posts

 • http://hotestforcefacor.blogs.experienceproject.com/807823.html nitric oxide

  Sorry, I’m not buying it. The guy is pretty slick and does sound like a dream the reality. I’m positive that Elin felt identically about Tiger at some part.

 • Anonymous